+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Andrzej Dudek, Stanisław Łaczek - Zbiornik ciśnieniowy spawany

Materiały pomocnicze do projektu z podstaw konstrukcji maszyn

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006


Celem niniejszego opracowania jest zapoznanie się z techniką projektowania konstrukcji spawanych I klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT oraz odpowiednimi normami.