+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Andrzej Klimpel - Technologie laserowe w spawalnictwie

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011


W książce opisano podstawy fizyczne promieniowania laserowego, przebieg akcji laserowej w generatorach wiązki laserowej spawalniczych laserów gazowych CO2, laserów Nd:YAG oraz laserów włóknowych, tarczowych i diodowych dużej mocy.

Omówiono także wpływ podstawowych parametrów geometrycznych wiązki laserowej na jej jakość, rozkład modalny energii wiązki laserowej na powierzchni ogniska i zalecane zakresy zastosowań energii promieniowania laserowego w procesach spawalniczych.

Przedstawiono budowę, zasady działania i zakresy zastosowań przemysłowych nowoczesnych laserów gazowych CO2 i laserów na ciele stałym oraz opisano technologie laserowe spawania, napawania, stopowania, przetapiania, obróbki cieplnej i cięcia oraz przebijania otworów, obejmujące większość przemysłowych materiałów inżynierskich.

Podano przykłady zastosowań w przemyśle, spawalniczych technologii laserowych, opartych na analizie obszernej światowej literatury technicznej w zakresie spawalniczych technologii laserowych oraz na wynikach badań własnych.