+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Arkadiusz Krajewski - Zeszyt "Mechanika" nr 258, Wpływ drgań mechanicznych wykorzystywanych w procesach spajania na właściwości połączeń

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013


Przedmiotem rozprawy jest określenie wpływu drgań mechanicznych o dużym natężeniu na budowę strukturalną i własności złączy lub powłok otrzymywanych w konwencjonalnych procesach spajania. Omówiono wpływ takich parametrów drgań i czynników jak: faza, częstotliwość i kierunek ich wprowadzania. Przedstawiono wyniki badań struktury i własności mechanicznych uzyskanych powłok złączy otrzymywanych łukowymi metodami spawania (MIG, MAG, TIG), poprzez zastosowanie wiązki światła spójnego (LW) oraz z wykorzystaniem zgrzewania dyfuzyjnego (DW). W próbach eksperymentalnych wykorzystano różne materiały, takie jak: stal niestopowa, stal nierdzewna, stopy aluminium oraz miedź. Wyniki badań własnych zaprezentowane w monografii mogą znaleźć w przyszłości praktyczne zastosowanie do intensyfikacji procesów spajania i podnoszenia jakości uzyskiwanych napoin , warstw czy złączy spawanych, a nawet w dziedzinie klasycznej metalurgii. Przedstawiona tu problematyka związana z technologicznymi aspektami stosowania drgań mechanicznych może stanowić udokumentowane podstawy w innowacyjnym ich wykorzystaniu w przemyśle.