+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Bolesław Kurpisz - Procesy spawania metali

Wydawnictwo KaBe, s.c. Krosno 2008


Książkę poświęcono procesom spawania jako ważnego wycinka procesów spajania. Ograniczono się tylko do tych procesów spawania, które znajdują dziś zastosowanie w przemyśle.

Omawianie procesów spawania poprzedzono klasyfikacją procesów spajania, ich rysem historycznym, a także klasyfikacją materiałów dodatkowych i pomocniczych do spawania.

Procesy spawania przedstawiono w sposób zwięzły, podając zasadę ich działania, budowę urządzeń, a także zakresy ich zastosowania.

Książka przeznaczona jest dla osób związanych zawodowo ze spawalnictwem, a więc dla spawaczy, technologów, kontrolerów jakości, osób kierujących pracą spawaczy, jak również dla osób zajmujących się ich szkoleniem