+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Edmund Tasak, Aneta Ziewiec - Spawalność materiałów konstrukcyjnych

tom 1 Spawalność stali

Wydawnictwo JAK, Kraków, 2009


Niniejsza publikacja traktuje o zagadnieniach związanych ze spawalnością materiałów konstrukcyjnych. Jej pierwszy tom dotyczy spawalności stali i jest jednym z nielicznych kompendiów wiedzy w kompleksowy, i jednocześnie przejrzysty i komunikatywny sposób omawiający takie zagadnienia jak:

  • geneza i mechanizm inicjowania oraz skutki występowania różnego rodzaju pęknięć w złączach spawanych oraz sposób zapobiegania ich występowaniu;
  • ocena spawalności stali w ujęciu analitycznym;
  • metody badawcze służące do określania spawalności stali;
  • charakterystyka poszczególnych grup stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i o wysokiej wytrzymałości, stali przeznaczonych do pracy w obniżonych i podwyższonych temperaturach oraz stali nierdzewnych, kwaso- i żaroodpornych z uwzględnieniem ich spawalności;
  • kruchość złączy spawanych spowodowana warunkami spawania bądź obróbki cieplnej po spawaniu;
  • mechanizmy korozji spoin i sposoby zapobiegania ich występowaniu;
  • kruchość stali będąca skutkiem starzenia bądź eksploatacji, mechanizmy umacniania stali, zmiękczania w SWC stali ulepszanych cieplnie, efekt Bauschingera, itp.;
  • zalecenia technologiczne odnośnie do spawania i obróbki cieplnej złączy różnych grup stali konstrukcyjnych.

Książka jest bardzo wartościowa, jej poziom naukowy wysoki a dodatkowym atutem jest to, że wiele rozważań natury teoretycznej Autorzy poparli opisem konkretnych przypadków z praktyki przemysłowej. Dotyczy to zwłaszcza przykładów różnego rodzaju pęknięć występujących w rzeczywistych, przemysłowych konstrukcjach spawanych. Na uwagę zasługują zarówno trafnie dobrana dokumentacja fotograficzna, jak i liczne, starannie opracowane rysunki. Mechanizmy omawianych zjawisk zilustrowano schematami autorskimi, co znacznie ułatwia zrozumienie problemów. Niniejsza książka jest dowodem na to, że o zagadnieniach trudnych i skomplikowanych można pisać jasno i prosto.

Biorąc pod uwagę wspomniane zalety książki i jej wysokie walory dydaktyczne, można ją polecić przede wszystkim studentom, pracownikom naukowym uczelni technicznych, a także wszystkim inżynierom zatrudnionym w różnych gałęziach przemysłu, którzy w swojej pracy zawodowej maja do czynienia z problemami doboru stali na konstrukcje i ich spawaniem