+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Edmund Tasak - Metalurgia spawania

Kraków 2008


Tematem publikacji są podstawowe sposoby wytwarzania elementów konstrukcyjnych z tworzyw metalicznych, które opierają się na metodach spawalniczych. Z metodami tymi związane jest topienie materiału podstawowego i często dodatkowego, późniejsza krystalizacja oraz przemiany zachodzące w czasie chłodzenia. Procesy te są zatem podstawowymi zagadnieniami wchodzącymi w zakres metalurgii spawania, której poświęcona jest niniejsza książka:

  • Całość zagadnienia ujęto w dziesięciu rozdziałach. Omówiono w nich:
  • problemy występujące w łuku elektrycznym, jeziorku spawalniczym oraz w SWC
  • mechanizmy pękania w czasie spawania i po jego zakończeniu oraz sposoby przeciwdziałania
  • struktury powstające w materiale w procesie spawania
  • problemy odporności korozyjnej złącz spawanych stali nierdzewnych
  • naprężenia i odkształcenia w połączeniach spawanych oraz zmiany właściwości w procesie obróbki cieplnej oraz podczas eksploatacji konstrukcji w podwyższonych temperaturach