+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Edward Dobaj - Maszyny i urządzenia spawalnicze

Wydanie 3

WNT, Warszawa 2005


W książce na wstępie omówiono przetwarzanie energii w spawalnictwie oraz scharakteryzowano łuk elektryczny. Następnie przedstawiono opis maszyn i urządzeń spawalniczych. Omówiono również zagadnienia bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń spawalniczych, wynikające z norm polskich i europejskich.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych o specjalności spawalniczej oraz szerokiego kręgu osób zajmujących się zawodowo problematyką spawalnictwa.