+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Eugeniusz Turyk - Określenie warunków technologicznych napawania rolek linii ciągłego odlewania stali na podstawie analizy stanu naprężeń spawalniczych

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009


W pracy przeanalizowano zagadnienia trwałości napawanej warstwy rolek linii ciągłego odlewania stali (COS), związanego z doborem warunków technologicznych napawania w celu zmniejszenia skłonności do pękania warstw napawanych, spowodowanego niekorzystnymi naprężeniami własnymi. W celu analizy naprężenia napawanych rolek opracowano model i metodę obliczeń składu fizycznego oraz stanu naprężenia w cylindrycznych częściach napawanych, z wykorzystaniem wykresu rozpadu austenitu CTPc, modelu Bodnera-Partona i metod teorii narastania ciał termosprężystoplastycznych. Obliczenia i pomiary wykazały możliwość sterowania stanem naprężenia strefy napawania rolek na drodze wyboru materiału warstwy napawanej i warunków napawania.