+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Jacek Górka - Własności i struktura złączy spawanych stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastycznośc

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013


Monografia dotyczy problematyki spawalności stali S700MC obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności, umocnionej wydzieleniowo. Przeprowadzone badania wpływu obróbki cieplnej na własności stali S700MC, badania symulowanych obszarów SWC, nagrzewanych do różnych maksymalnych temperatur wykazały, że cykl cieplny silnie wpływa na własności wytrzymałościowe i plastyczne złączy spawanych. Najgorszymi własnościami charakteryzuje się wysokotemperaturowy, gruboziarnisty obszar SWC, w którym następuje spadek udarności.