+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Janusz Adamiec - Spawalność odlewniczych stopów magnezu

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010


Celem pracy jest określenie wpływu czynników metalurgicznych, konstrukcyjnych i technologicznych na spawalność odlewniczych stopów magnezu, a tym samym określenie skłonności tych stopów do pękania gorącego. Do badań wykorzystano odlewnicze stopy magnezu zawierające cyrkon, pierwiastki ziem rzadkich oraz srebro. Dla porównania badano powszechnie odlewany stop AZ91 zawierający 9% aluminium i 1% cynku. Opracowano wytyczne technologiczne napawania i spawania stopów magnezu dla przemysłu lotniczego, samochodowego i maszynowego.