+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Janusz Czuchryj, Anna Sędek-Mazgaj - Podstawy zapewnienia jakości prac spawalniczych

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2014


Niniejsze opracowanie jest podręcznikiem przeznaczonym dla wyższego i średniego personelu spawalniczego oraz personelu badań nieniszczących, zajmującego się nadzorem nad wykonawstwem, remontami lub badaniami konstrukcji spawanych, w szczególności dla europejskich lub międzynarodowych inżynierów, technologów, mistrzów i inspektorów spawalniczych (EWE, IWE, IWI, IWT, IWS) Może być też przydatne dla uczniów i studentów uczelni technicznych.

Przedstawiono tu wymagania dotyczące dokumentacji projektowej, tj. konstrukcyjnej, technologicznej i warsztatowej konstrukcji stalowych. Sklasyfikowano konstrukcje spawane oraz podano zasady kwalifikowania ich wykonawców. Dokonano podziału kontroli prac spawalniczych z wyjaśnieniem jej organizacji. Podano i skomentowano wymagania przedstawione w normie PN-EN ISO 9001. W sposób przystępny przedstawiono wymagania jakościowe obowiązujące przy stosowaniu procesów spawalniczych, zakładową kontrolę produkcji i zasady jej certyfikowania. W odrębnym rozdziale podano i omówiono zagadnienia wybrane, czyli tematy o charakterze porad i zaleceń praktycznych.