+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Janusz Czuchryj, Bolesław Kurpisz - Badanie złączy spawanych. Przeglad metod

Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe s.c. Krosno 2009


W książce zebrano i omówiono w sposób wyczerpujący, a jednocześnie zwięzły i przystępny metody badań złączy spawanych stosowane w praktyce przemysłowej i warsztatowej.

Omówiono sposoby oceny jakości złączy według obowiązujących norm europejskich, podano klasyfikację uzyskiwanych od niezgodności wskazań. Zwrócono uwagę na możliwość szerszego wykorzystania niekonwencjonalnych metod NDT. W ostatnich rozdziałach poszczególnych części poradnika podano wykazy wykorzystanych norm oraz literatury, ułatwiające zainteresowanym dostęp do materiałów źródłowych.

Książka jest adresowana do osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonawstwo połączeń spawanych oraz do sprawujących nadzór nad tym wykonawstwem, a także do osób zajmujących się badaniem i oceną połączeń i konstrukcji spawanych