+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Janusz Czuchryj, Marian Drop, Sławomir Sikora, Andrzej Szymański - Kontrola magnetyczno-proszkowa złączy spawanych, odlewów i odkuwek

Wydawnictwo: Biuro Gamma, Warszawa 2012


Podręcznik przeznaczony jest dla czytelników planujących uzyskanie certyfikatu z zakresu badań magnetyczno-proszkowych złączy spawanych, odlewów i odkuwek, zajmujących się stosowaniem zadań w praktyce przemysłowej, pełnieniem nadzoru nad wykonawstwem lub remontami konstrukcji różnego typu, egzaminowaniem spawaczy, uznawaniem technologii wytwarzania oraz tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości o kontroli w spawalnictwie, odlewnictwie i kuźnictwie.

W podręczniku omówiono różnice pomiędzy pojęciami "niezgodność - wada" w rozumieniu normy międzynarodowej z uwzględnieniem pojęcia "nieciągłość", scharakteryzowano wyroby przemysłowe w postaci złączy spawanych, odlewów i odkuwek, podano fizyczne podstawy badań magnetyczno-proszkowych, omówiono stosowane do badań preparaty, urządzenia i wyposażenie uzupełniające, określono zasady wykonywania badań magnetyczno-proszkowych według obowiązujących norm oraz zasady oceny jakości wyrobów. W odrębnych rozdziałach scharakteryzowano podstawy organizacji badań magnetyczno-proszkowych ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji badania magnetyczno-proszkowego. Podany na zakończenie wykaz norm związanych i wykorzystanych oraz literatury ułatwia czytelnikowi dostęp do materiałów źródłowych.