+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora - Badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek

Wydawnictwo KaBe s.c., Krosno 2008


Poradnik jest przeznaczony dla czytelników planujących uzyskanie certyfikatu z zakresu badań penetracyjnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek, zajmujących się stosowaniem badań w praktyce przemysłowej, pełnieniem nadzoru nad wykonawstwem lub remontami konstrukcji różnego typu, egzaminowaniem spawaczy, uznawaniem technologii wytwarzania oraz tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiedzy w zakresie kontroli jakości w spawalnictwie, odlewnictwie i kuźnictwie.

W poradniku omówiono różnicę między pojęciami "niezgodność-wada" w rozumieniu normy międzynarodowej, scharakteryzowano wyroby przemysłowe w postaci złączy spawanych., odlewów i odkuwek, podano fizyczne podstawy badań penetracyjnych, omówiono preparaty stosowane do badań, określono zasady realizacji badań penetracyjnych według obowiązujących norm oraz zasady oceny jakości wyrobów.

W odrębnych rozdziałach scharakteryzowano wyposażenie współcześnie wykorzystywane w badaniach penetracyjnych oraz podstawy organizacji tych badań ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji badania penetracyjnego.

W postaci odrębnego rozdziału opracowano zestaw pytań umożliwiający sprawdzenie nabytej wiedzy.