+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora - Kontrola wizualna złączy spawanych z metali

Biuro Gamma, Warszawa, 2010


Spośród różnych metod badań nieniszczących metodą podstawową, obowiązkowo stosowaną, są badania wizualne. Jednak właściwy dobór technik wizualnych uwarunkowany jest znajomością ich cech charakterystycznych, zakresu zastosowań, skuteczności, istniejącego wyposażenia, sposobu oceny jakości złączy, itp. Celem niniejszego opracowania jest pomaganie czytelnikom w rozwiązywaniu tych trudnych zagadnień.

W szczególności opracowanie jest przeznaczone dla przemysłowych operatorów badań wizualnych oraz dla kandydatów badań wizualnych planujących uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i certyfikatów według wymagań normy EN 473. Jako zbiór najważniejszych informacji na temat badań wizualnych złączy spawanych, opracowanie może być przydatne dla studentów wyższych uczelni technicznych lub szkół średnich o kierunku mechanicznym, na różnego rodzaju kursach lub szkoleniach z zakresu badań nieniszczących oraz dla tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości z zakresu kontroli jakości w obszarze spawalnictwa