+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Jerzy Mizerski - Spawanie gazowe i cięcie tlenowe

Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego

Wydawnictwo REA s.j., Warszawa, 2010


W niniejszym opracowaniu omówiono szczegółowo zagadnienia z zakresu spawania gazowego i cięcia tlenowego oraz procesów pokrewnych z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki, w tym również w ważnej dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podręcznik przeznaczony jest dla słuchaczy kursów spawania gazowego i cięcia tlenowego a także personelu spawalniczego nadzorującego te prace. Może być również przydatny dla osób podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, korzystających z różnych form kształcenia pozaszkolnego, jak również dla osób wykonujących zawód spawacza gazowego i przecinacza tlenowego.