+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Jerzy Mizerski - Spawanie w osłonie gazów metodą TIG

Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2008


Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kursów spawania w osłonie gazów metodami MAG i MIG a także dla personelu nadzorującego prace spawalnicze. Z książki mogą również korzystać osoby podnoszące swoje kwalifikacje w innych formach kształcenia pozaszkolnego oraz osoby wykonujące zawód spawacza Podręcznik zawiera niezbędne zagadnienia dotyczące procesów spawalniczych w osłonie gazów oraz przybliża nowatorskie rozwiązania, które znalazły zastosowanie w wytwarzanych urządzeniach. Został podzielony na 6 rozdziałów tematycznych:

  1. Wiadomości ogólne o procesach spawania elektrodami topliwymi w osłonie gazów.
  2. Zastosowanie spawania metodami MAG i MIG.
  3. Spawanie łukiem elektrycznym.
  4. Przygotowanie elementów do spawania.
  5. Technika spawania MAG i MIG.
  6. Urządzenia do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów.