+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Jerzy Mizerski: Spawanie: wiadomości podstawowe

Warszawa: Wydawnictwo REA, 2005


Nakładem wydawnictwa REA ukazał się pierwsza publikacja z cyklu podręczników "Spawanie". Kolejne wydania poświęcone będą poszczególnym metodom spawania. Podręcznik zawiera podstawowe zagadnienia związane ze spawalnictwem i składa się z 14 działów tematycznych:

 1. Wiadomości ogólne o procesach spawalniczych;
 2. Materiały podstawowe stosowane w spawalnictwie;
 3. Materiały dodatkowe w spawalnictwie;
 4. Gazy techniczne stosowane w procesach spawania gazowego i cięcia tlenowego;
 5. Zasady przedstawiania złączy spawanych na rysunkach technicznych;
 6. Przygotowanie elementów do spawania;
 7. Zapobieganie odkształceniom spawalniczym;
 8. Zabiegi cieplne w pracach spawalniczych;
 9. Niezgodności spawalnicze;
 10. Wymagania dotyczące technologii spawania;
 11. BHP na stanowisku spawacza;
 12. Zabezpieczenia przeciwpożarowe prac spawalniczych;
 13. Kontrola jakości prac spawalniczych;
 14. Egzaminowanie spawaczy.