+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Jerzy Nowacki, Marcin Chudziński, Przemysław Zmitrowicz - Lutowanie w budowie maszyn

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007


Książka jest poświęcona zastosowaniu lutowania w budowie maszyn, jednej z najstarszych technik spajania, która w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija.

Autorzy przedstawili w niej:

  • kierunki rozwoju lutowania twardego,
  • fizykochemiczne podstawy lutowania,
  • konstrukcje złączy lutowanych i ich wpływ na stany naprężeń i własności mechaniczne złącza lutowanego,
  • metody lutowania twardego, w tym lutowanie twarde płomieniowe, indukcyjne, piecowe w atmosferze ochronnej i próżniowe,
  • charakterystykę spoiw i topników stosowanych w procesie lutowania,
  • strukturę technologiczną procesu lutowania oraz zagadnienia mechanizacji i automatyzacji procesu,
  • metodykę, standaryzację i dokumentowanie badań złączy lutowanych.

Autorzy podali też wiele przykładów zastosowań zaawansowanych technologii lutowania twardego stopów metali nieżelaznych, stali specjalnych oraz cermetali.