+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc - Spawalnicze gazy osłonowe i palne

Warszawa WNT, 2005


Książka jest pierwszą w kraju monografią na temat gazów stosowanych w spawalnictwie, w której w sposób wyczerpujący i usystematyzowany przedstawiono zagadnienia niezbędne do poznania roli gazów w procesach cieplnych i metalurgicznych zachodzących podczas spawania i procesów pokrewnych. Przedstawiono w niej m.in.:

  • wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów, a także reakcje zachodzące w łuku oraz podczas spalania mieszaniny gazów,
  • szczegółową charakterystykę właściwości fizycznych i użytkowych poszczególnych gazów osłonowych i palnych oraz ich wpływ na procesy spawalnicze,
  • rolę gazów będących składnikami mieszanek osłonowych, reguły tworzenia mieszanek i ich wpływ na efektywność procesów technologicznych,
  • zagrożenia dla człowieka i środowiska naturalnego powodowane przez gazy celowo stosowane i powstające w procesach technologicznych oraz sposoby unikania tych zagrożeń,
  • cenne z praktycznego punktu widzenia wytyczne doboru gazów osłonowych i palnych do różnych metod spawania i procesów pokrewnych,
  • gazy osłonowe i palne oferowane na polskim rynku.