+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Niezgodności spawalnicze w złączach spawanych z metali i termoplastycznych tworzyw sztucznych

materiały szkoleniowe Instytutu Spawalnictwa

Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2016 r.


W monografii omówiono różnicę między pojęciami „niezgodność – wada” z uwzględnieniem pojęcia „nieciągłość”, podano budowę złącza spawanego ze spoiną czołową i pachwinową, usystematyzowano niezgodności spawalnicze złączy spawanych z punktu widzenia wykrywalności, usytuowania, kształtu i obowiązujących przepisów. Scharakteryzowano oraz omówiono przyczyny powstawania niezgodności w złączach spawanych oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu. Omówiono wykrywalność niezgodności spawalniczych przy zastosowaniu poszczególnych metod badań nieniszczących oraz podano i uzasadniono zasady wyboru tych metod w odniesieniu do złączy spawanych. Udokumentowany wpływ niezgodności spawalniczych na własności eksploatacyjne złączy spawanych wyraźnie wskazuje na zasadność podjęcia tematyki stanowiącej treść monografii. Podany na zakończenie wykaz literatury oraz norm wykorzystanych i związanych ułatwia czytelnikowi dostęp do materiałów źródłowych.