+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Opr. Paweł Cegielski i Andrzej Kolasa - Poradnik spawalniczy - mechanizacja, automatyzacja, osprzęt

ZASO Elektronik Oneksiak i Spółka Jawna, Warszawa, 2014


Publikacja opracowana przez dr Pawła Cegielskiego i prof. Andrzeja Kolasę, poświęcona została mechanizacji i automatyzacji spawania łukowego. W pierwszej części poradnika znalazły się informacje ogólne, poświęcone: niezbędnym definicjom, celom mechanizacji i automatyzacji, zagadnieniom konfiguracji i sterowania, podglądowi i zdalnemu sterowaniu przebiegiem procesu, automatycznej korekcie położenia elektrody, wyborowi procesu spawania, wybranym zagadnieniom technologicznym oraz podatności na mechanizację i automatyzację.

Kolejne rozdziały zawierają omówienie najważniejszych produktów firmy ZASO. Tu również, w większości przypadków, karty katalogowe poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym omawianej grupy maszyn. Publikacja może być pomocna w zakresie projektowania i organizacji procesów oraz stanowisk spawalniczych.