+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Próba łamania złączy spawanych. Atlas przełomów. - Jacek Słania, Krzysztof Staniszewski

wydanie drugie rozszerzone

Przegląd Spawalnictwa Agenda Wydawnicza SIMP

ISBN 978-83-87982-93-5


Streszczenie:

Omówiono próbę łamania złączy spawanych prowadzoną zgodnie z PN-EN 1320. Przedstawiono wymagania dotyczące przygotowania próbek do próby łamania oraz jej realizację. Omówiono ocenę przełomów złączy spawanych po próbie łamania.

Podstawową część książki stanowi zestawienie zdjęć ponad stu przełomów złą­czy po próbie łamania spoin wykonanych metodami:

  • spawania elektrycznego elektrodą otuloną MMA (111),
  • spawania elektrycznego elektrodą topliwą MAG (135),
  • spawania elektrycznego elektrodą nietopliwą TIG (141).

Na zdjęciach przełomów zaznaczono niezgodności i wady spawalnicze ujawnio­ne w próbie łamania. Dla każdego przełomu przeprowadzono ocenę wraz z opisaniem niezgodności spawalniczych oraz zakwalifikowaniem ich do odpowiednich poziomów jakości zgodnie z PN-EN ISO 5817.