+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Stale odporne na korozję i ich spawalność - Jerzy Łabanowski


Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

ISBN 978-83-7348-756-7


Informacje z okładki:

„Praca pt. „Stale odporne na korozję i ich spawalność” opracowana przez dr. hab. inż. Jerzego Łabanowskiego stanowi solidne kompendium wiedzy z zakresu właściwości, spawalności i spawania wybranych stali odpornych na korozję oraz właściwości połączeń spawanych wykonywanych z tych stali. Autor zajmuje się stalami odpornymi na korozję od wielu lat. Szczególnie interesuje się ich właściwościami korozyjnymi. W tym zakresie przeprowadził szereg badań własnych. Jest autorytetem w uprawianej przez siebie dziedzinie: dysponuje podstawami teoretycznymi, badawczą wiedzą laboratoryjną i doświadczeniem praktycznym wynikającym z licznych kontaktów z przemysłem. Jest cenionym wykładowcą na macierzystej uczelni, występuje z referatami na seminariach i konferencjach.”

Fragment recenzji
prof. dr. hab. inż. Jana Pilarczyka

„Przedstawiona do recenzji monografia jest jedyną pozycją w literaturze polskiej obejmującą w sposób całościowy charakterystykę stali odpornych na korozję wraz z zagadnieniami dotyczącymi ich spawalności. Poza analizą dostępnej literatury, w monografii zawarty jest opis wyników badań Autora oraz przedstawiono praktyczne problemy występujące w czasie eksploatacji stali nierdzewnych i ich złączy spawanych.”

Fragment recenzji
prof. dr. hab. inż. Edmunda Tasaka