+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Tomasz Chmielewski - Projektowanie procesów technologicznych - spawalnictwo

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013


W skrypcie podano podstawowe wiadomości z zakresu projektowania procesu technologicznego spawania konstrukcji wykonywanych z wybranych grup stali. Zrozumienie treści skryptu może stanowić podstawę do samodzielnego rozwiązywania problemów technologicznych zarówno podczas nauki przedmiotu, jak i w praktyce przemysłowej. Przedstawione informacje mogą znaleźć zastosowanie również podczas projektowania wyrobu, ponieważ już na tym etapie powinna być rozważana jego technologiczność, która zapewnia wydajne i efektywne wytwarzanie.

Skrypt może być wykorzystywany przez studentów wydziałów mechanicznych, głównie dla kierunków Mechanika i Budowa Maszyn oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.