+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

V.I. Makhnenko , V.E. Pochynok - Strength calculation of welded joinys with crack-like imperfections

Obliczanie wytrzymałości złączy spawanych z wadami typu pęknięcie

Kiev: E.O. Paton Electric Welding Institute, 2006


W niniejszej książce przedstawiono pojęcie przydatności użytkowej złączy spawanych i poprawy wytrzymałości tych złączy zawierających wady typu pęknięcie wywołane przez czynniki strukturalne lub technologiczne w połączeniach ze spoinami pachwinowymi, zgrzeinami punktowymi, ze spoinami otworowymi i spoinami czołowymi.