+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

V.Ya. Kononenko: Technologies of underwater wet welding and cutting

Technologie podwodnego spawania i cięcia "na mokro"

Kiev: E.O. Paton Electric Welding Institute, 2006


W książce opisano specyfikę jarzenia się łuku pod woda oraz przenoszenia metalu i tworzenia złącza w takich warunkach. Omówiono stosowane metody spawania, z których najważniejsze to ręczne spawanie elektrodami otulonymi oraz zmechanizowane spawanie drutem proszkowym samoosłonowym. Podano zasady opracowania materiałów dodatkowych dla tych procesów, jak również charakterystyke typowych złączy, sposoby przygotowania elementów do spawania, oprzyrządowania, wreszcie typowe wady spoin i sposoby ich uniknięcia.