+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zbigniew Mirski - Spajanie węglików spiekanych ze stalą

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011


Książka jest podsumowaniem trzydziestoletniego dorobku i doświadczeń Autora w zakresie spajania węglików spiekanych ze stalą w aspekcie wytwarzania narzędzi. Podstawową metodą spajania obydwu materiałów jest lutowanie twarde, a także coraz powszechniejsze klejenie. Omówiono też inne, rzadziej stosowane, ale możliwe, metody łączenia węglików spiekanych ze stalą. Skoncentrowano się na zestawieniu i charakterystyce materiałów dodatkowych do klejenia i lutowania twardego (kleje, topniki, luty, atmosfera kontrolowana, próżnia). Przedstawiono zagadnienia wynikające z konsekwencji łączenia węglików spiekanych ze stalą, przez wszystkim naprężenia i odkształcenia towarzyszące procesom cieplnym w lutowaniu twardym, a także niezgodności występujące w połączeniach klejonych i lutowanych.

Podano metody badań węglików spiekanych oraz ich połączeń ze stalą, stanowiące zarówno nieniszczące jak i niszczące metody kontroli.

Zamieszczono przykłady praktycznego zastosowania połączeń węglików spiekanych ze stalą w przemyśle narzędziowym, z przedstawieniem technologii łączenia różnych narzędzi stosowanych w obróbce skrawaniem, przemyśle wydobywczym węgla kamiennego i rud miedzi, w obróbce kamienia, budowie i remontach dróg, w rolnictwie, w obróbce drewna i przemyśle leśnym.