+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zbigniew Szefner - Kształtowanie osłony gazowej łuku spawalniczego

Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej

Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007


Rozprawa dotyczy identyfikacji i modelowania osłony gazowej łuku spawalniczego dla wyodrębnionej grupy metod spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych. Autorzy wyróżniają siedem aspektów oddziaływania gazu osłonowego podczas spawania:

  • oddziaływanie na środowisko (BHP)
  • osłony łuku, czyli izolacji przed powietrzem stopionego i podgrzanego materiału rodzimego i dodatkowego w kontrolowanej atmosferze łuku
  • transportu metalu, czyli silnej zależności, sposobu przechodzenia metalu w łuku od rodzaju gazu osłonowego, jak i wpływ gazu osłonowego na siły oddziaływania na kroplę przechodzącą przez łuk
  • stabilności łuku, czyli wpływu (rodzaju) gazu osłonowego na łatwość zajarzania i stabilność łuku spawalniczego
  • geometrii spoiny, czyli wpływu (rodzaju) gazu ochronnego na kształt i wymiary geometryczne ściegu oraz wielkość wtopienia
  • metalurgii spawania, czyli wpływu gazu osłonowego na redukcję składników stopowych oraz wzrost udziału tlenu, azotu i węgla w materiale rodzimym
  • wyglądu powierzchni (niezgodności spawalniczych)

Na końcu rozprawy zamieszczono podsumowanie, które jest równocześnie przewodnikiem metodycznym zawierającym istotne wyniki rozprawy.