+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zdzisław Bogdanowicz, Krzyztof Grzelak, Wojciech Napadłek - Laserowe kształtowanie warstwy powierzchniowej elementów maszyn

Warszawa, 2011


Prezentowana książka jest monograficznym ujęciem problematyki z zakresu badań właściwości użytkowych warstwy wierzchniej elementów maszyn modyfikowanej z użyciem wiązki lasera.

Przedstawiono w niej analizę wybranych zagadnień z dziedziny inżynierii powierzchni oraz sposobów laserowej modyfikacji warstwy wierzchniej w oparciu o przegląd literatury światowej oraz wyniki badań przodujących krajowych ośrodków badawczych.

W monografii opisano badania właściwości warstw wierzchnich elementów maszyn poddanych laserowej obróbce w celu podniesienia ich trwałości eksploatacyjnej. Opisano szczegółowo dobór parametrów technologicznych oraz zjawisk towarzyszących podczas laserowego hartowania, napawania, laserowej mikroablacji i laserowego utwardzania.

Badania właściwości użytkowych przeprowadzono na wybranych elementach maszyn, gdzie celowe wydaje się stosowanie obróbki laserowej. Koła zębate, bieżnie łożysk tocznych oraz tuleje cylindrowe po laserowym hartowaniu poddano badaniom zużyciowym i zmęczeniowym adekwatnie do warunków ich rzeczywistej pracy.

Laserowo napawane przylgnie zaworów silników spalinowych przebadano pod kątem zużycia tribologicznego, odporności korozyjnej i żarowytrzymałości, odnosząc uzyskane wyniki do innych technik napawania, w tym techniki plazmowej i TIG.

Zakres badań związany z mikroobróbką laserową dotyczył takich elementów, jak tuleja cylindrowa, korpus i zawór silnika lotniczego. Mikroobróbka laserowa jest obszarem badawczym, który w ostatnim okresie bardzo dynamicznie się rozwija. Powstają coraz to nowsze zastosowania technologiczne, jak laserowe oczyszczanie, polerowanie elementów maszyn. Rezultaty zastosowania takich technologii są zaskakujące i są niemożliwe do uzyskania innymi metodami.

Książka może być pomocna dla osób zajmujących się zużyciem elementów maszyn oraz osób opracowujących nowe technologie laserowego nakładania i modyfikacji warstwy wierzchniej. Przydatna może być również dla studentów wyższych studiów technicznych na kierunku mechanika i budowa maszyn.