+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Kazimierz Ferenc - Podręcznik spawania

Zagadnienia ogólne

Agenda Wydawnicza SIMP

ISBN 978-83-87982-92-8


Szkolenie teoretyczne spawaczy w Polsce jest prowadzone w oparciu o zintegrowany system modułowy, opracowany przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF) i zalecany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW). W piętnastu rozdziałach tego podręcznika przedstawiono (patrz spis treści) tematy nauczania wspólne dla wszystkich powszechnie stosowanych metod spawania, tj.: MMA, TIG, MAG, spawanie gazowe. Tematy te są omawiane na trzech poziomach szkolenia spawaczy, a mianowicie: spoin pachwinowych, blach i rur. W programach nauczania są one oznaczone jako zestawy tematyczne A, B i C.

Oprócz zagadnień ogólnospawalniczych - podanych w tym podręczniku - słuchacz uzyskuje wiadomości z określonej metody spawania (zestaw S), np. TIG, MAG, a jeśli uczestniczy w kursie spawania stali nierdzewnych lub aluminium, to otrzymuje wiedzę o spawaniu tych materiałów, ujętą w zestawach CrNi i Al.

Aby ułatwić kursantowi zdobycie niezbędnej wiedzy w każdej z metod spawania stali niestopowych, stali wysokostopowych nierdzewnych typu CrNi oraz aluminium i jego stopów, a także miedzi, niniejszy podręcznik jest/będzie uzupełniony kolejnymi podręcznikami serii wydawniczej, a mianowicie:

  • Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą TIG
  • Podręcznik spawania stali nierdzewnych metodą TIG
  • Podręcznik spawania i cięcia gazowego
  • Podręcznik spawania stali niestopowych metodą TIG
  • Podręcznik spawania stali niestopowych metodą MAG
  • Podręcznik spawania stali niestopowych elektrodami otulonymi
  • Podręcznik spawania stali nierdzewnych metodą MAG
  • Podręcznik spawania stali nierdzewnych elektrodami otulonymi
  • Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą MIG
  • Podręcznik spawania miedzi i jej stopów metodą TIG

Podręcznik ten - wspólny dla wszystkich procesów spawania - oraz dobrany tematycznie podręcznik stanowią więc pełny, zwięźle podany słuchaczowi materiał dydaktyczny. Ponieważ na poszczególnych kursach programy szkolenia, tematyka wykładów i liczba przeznaczonych na nie godzin mogą się różnić, wykładowca może wybrać - spośród tematów zawartych w podręczniku ogólnym i uzupełniających - tylko te, które uzna za właściwe i przydatne na określonym poziomie nauczania.

Z opracowanego cyklu podręczników, przeznaczonych przede wszystkim dla słuchaczy i wykładowców kursów spawania, mogą korzystać również instruktorzy spawania na tych kursach oraz technolodzy i inspektorzy nadzoru spawalniczego.