+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Kazimierz Ferenc - Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą TIG

Zeszyt 2

Agenda Wydawnicza SIMP

ISBN 978-83-87982-72-0


Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami kwalifikowanie spawaczy obejmuje ich szkolenie i egzaminowanie zarówno z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie spawania poszczególnych rodzajów materiałów przy użyciu określonych metod. Zasady te są opisane w pierwszym zeszycie serii wydawniczej pt. Podręcznik spawania - zagadnienia ogólne, zawierającym informacje niezbędne w nauczaniu każdej metody spawania.

Seria podręczników zawierających zwięźle podany słuchaczom materiał dotyczący poszczególnych procesów spawania, jest wydawana i rozprowadzana przez Przegląd Spawalnictwa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pspaw.pl

Niniejszy zeszyt - oznaczony numerem 2 - obejmuje tylko wiadomości niezbędne uczestnikom kursu spawania aluminium i jego stopów metodą TIG. Pozostałe procesy spawania są prezentowane w następujących zeszytach:

 

  • Zeszyt 3: Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą MIG
  • Zeszyt 4: Podręcznik spawania stali nierdzewnych metodą TIG
  • Zeszyt 5: Podręcznik spawania stali niestopowych metodą TIG
  • Zeszyt 6: Podręcznik spawania stali niestopowych metodą MAG
  • Zeszyt 7: Podręcznik spawania stali niestopowych metodą MMA
  • Zeszyt 8: Podręcznik spawania stali nierdzewnych metodą MAG
  • Zeszyt 9: Podręcznik spawania stali nierdzewnych metodą MMA
  • Zeszyt 10: Podręcznik spawania miedzi i jej stopów metodą TIG
  • Zeszyt 11: Podręcznik spawania gazowego i cięcia stali

Często zdarza się, że osoba szkolona w zakresie spawania aluminium metodą TIG (lub w innym zakresie) posiada już kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem z innego procesu spawania. Wówczas szkolenie teoretyczne powinno trwać co najmniej 8 godzin i obejmować tylko zagadnienia ze spawania aluminium metodą TIG, zawarte w niniejszym podręczniku. Jeśli natomiast szkolenie w spawaniu aluminium metodą TIG jest pierwszym szkoleniem spawalniczym, nauczanie teoretyczne powinno obejmować również materiał zawarty w Podręczniku spawania - zagadnienia ogólne Zeszyt 1. Liczba godzin pełnego szkolenia jest wtedy oczywiście większa.

Wśród stopów aluminium istnieje kilka grup, różniących się zasadniczo składem chemicznym, a w efekcie spawalnością, głównie skłonnością do pękania. Na wynik spawania duży wpływ ma przede wszystkim właściwe dopasowanie spoiwa do materiału spawanego. Dlatego w zeszycie tym podano zasady i liczne przykłady doboru spoiwa pod względem uzyskania odpowiedniej odporności na pękanie, wytrzymałości, plastyczności, odporności na korozję i zmiany barwy złączy. Zamieszczono też informacje na temat spawalności poszczególnych stopów, technologii i techniki ich spawania, przygotowania złączy oraz charakterystycznych dla aluminium niezgodności spawalniczych. Scharakteryzowano też urządzenia stosowane do spawania aluminium metodą TIG.

Niektóre wiadomości wykraczają poza zakres tematyczny przewidziany na kursach spawania aluminium, ale z pewnością będą one przydatne w praktyce zawodowej. Pozostawia się decyzji wykładowcy, które z nich należy włączyć do programu nauczania.

Podręczniki tej serii są przeznaczone nie tylko dla słuchaczy, wykładowców i instruktorów kursów spawania, ale również dla innych osób związanych ze spawalnictwem, w tym technologów, inspektorów, kontrolerów, projektantów konstrukcji aluminiowych.