+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Podstawowe Technologie Spawalnicze w ćwiczeniach laboratoryjnych - Artur Czupryński

Część pierwsza

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2019 r.

ISBN 978-83-7880-675-2


Podręcznik zawiera materiały dydaktyczne dotyczące technologii spawalniczych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być prowadzone na wyższych uczelniach technicznych w ramach zajęć z przedmiotów: podstawy technologii spawalniczych, technologie spawania i cięcia termicznego oraz technologia zgrzewania. Publikacja skierowana jest do słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, kształcących się na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Może być również przydatna dla inżynierów, technologów, mistrzów spawalników oraz personelu spawalniczego niższego szczebla, którzy dokształcają się na różnego rodzaju kursach umożliwiających otrzymanie dodatkowych certyfikatów kompetencji.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych została dobrana tak, aby zapewnić studentom gruntowną wiedzę inżynierską, ze szczególnym naciskiem położonym na działania praktyczne, w zakresie: technologii wytwarzania konstrukcji metodami spawalniczymi, urządzeń spawalniczych, automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych oraz kontroli i zapewnienia jakości w spawalnictwie.

W pierwszej części podręcznika zostały przedstawione materiały dydaktyczne do ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących zagrożeń i zasad zachowania bezpieczeństwa w pracach spawalniczych, spawania acetylenowo-tlenowego, ręcznego spawania łukowego elektrodą otu!oną, spawania elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu, spawania elektrodą topliwą w osłonie gazu, automatycznego spawania łukiem krytym, zgrzewania rezystancyjnego oraz cięcia tlenowego i żłobienia płomieniowego.

 

Słowa kluczowe:

  • zagrożenia i zasady zachowania bezpieczeństwa w pracach spawalniczych
  • spawanie acetylenowo-tlenowe
  • ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną
  • spawanie elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu
  • spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu
  • automatyczne spawanie łukiem krytym
  • zgrzewanie rezystancyjne
  • cięcie tlenowe