+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Specjalne Technologie Spawalnicze w ćwiczeniach laboratoryjnych - Artur Czupryński, Agnieszka Rzeźnikiewicz

Część druga

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2020 r.

ISBN 978-83-7880-663-9


Podręcznik przedstawia specjalne technologie spawalnicze i stanowi kontynuację oraz uzupełnienie treści poruszanych w pierwszej części zatytułowanej ,,Podstawowe technologie spawalnicze w ćwiczeniach laboratoryjnych". 

Materiał ujęto w osiem instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących klejenia, lutowania miękkiego i lutowania twardego, lutospawania łukowego, spajania tworzyw sztucznych, spawania plazmowego, cięcia i żłobienia plazmowego, spawania i cięcia laserowego oraz zgrzewania tarciowego, obejmujących wprowadzenie teoretyczne do tematu ćwiczenia uzupełnione rysunkami i tablicami. Zawarte w podręczniku instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych mogą być wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotów: technologia lutowania i klejenia, podstawy technologii spawalniczych, technologia spawania i cięcia termicznego oraz technologia zgrzewania.

Publikacja jest skierowana do słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, kształcących się na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Może być również przydatna dla inżynierów, technologów, mistrzów spawalników oraz personelu spawalniczego niższego szczebla, którzy dokształcają się na różnego rodzaju kursach umożliwiających otrzymanie dodatkowych certyfikatów kompetencji.

Słowa kluczowe:

  • klejenie
  • cięcie plazmowe
  • lutowanie
  • żłobienie plazmowe
  • lutospawanie łukowe
  • spawanie laserowe
  • spajanie tworzyw sztucznych
  • cięcie laserowe
  • spawanie plazmowe
  • zgrzewanie tarciowe z mieszaniem metalu zgrzeiny (FSW)