+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Bazy danych


 1. Portal NAUKA POLSKA
 2. Serwis Biblioteka Nauki

  Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

  Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

  • AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),
  • BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
  • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),
  • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),
  • PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).
    

  Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

 3. Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech
 4. Wirtualna Biblioteka Nauki:
 5. DOAJ
  Największy serwis na licencji Open Access. Zbiór zawiera ponad 2600 czasopism naukowych (w tym recenzowane), reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe.
 6. Bazy danych na stronie Urzędu Patentowego (UPRP)
 7. Bazy danych o informacji patentowej
  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) oraz wiele urzędów patentowych i innych instytucji publicznych oferuje bezpłatny dostęp do informacji patentowej.
 8. Baza danych prac badawczych SYNABA
 9. Katalog Polskich Norm PKN
 10. Springer Nature