+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Historia

Biblioteka Techniczna została utworzona w 1950 roku i była zalążkiem przyszłego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej.


Pierwsze bibliotekarki, od lewej: Irena Bokłak, Olga Sibiga

 


Widok czytelni BOINTE z roku 1965

 


Czytelnia Biblioteki w roku 2004

 

Organizacja i pierwsze lata działalności biblioteki z pewnością nie były proste. W powojennej Polsce brak było specjalistycznej literatury branżowej. Pojawiające się w księgarniach pierwsze publikacje spawalnicze w dużej mierze opracowywane były dopiero przez pracowników Instytutu lub przezeń inicjowane. Niezwykle istotną sprawą dla biblioteki było sprowadzanie zagranicznych czasopism, które były źródłem wiedzy o stanie spawalnictwa w świecie. Prenumerata tego rodzaju publikacji dokonywała się nie tylko poprzez zakup ale przede wszystkim na drodze wymiany czasopism wydawanych przez Instytut Spawalnictwa. Biblioteka prowadziła ożywioną współpracę z innymi bibliotekami czy ośrodkami naukowymi polegającą na wzajemnym wypożyczaniu brakujących pozycji literaturowych. Z biegiem lat zbiory biblioteki bogaciły się o szereg różnego rodzaju dokumentów tworzących specjalistyczną i unikatową w skali kraju bazę związaną ze spawalnictwem i naukami pokrewnymi.

 

Istotne zmiany w prowadzeniu biblioteki przyniosły lata 1997-2006, kiedy to przeprowadzono prace związane z komputeryzacją katalogu biblioteki. Od roku 2003 katalog biblioteki udostępniany jest przez Internet. Ponadto pracownicy Instytutu mają bezpośredni wgląd w swoje konta wypożyczeń oraz mogą automatycznie dokonywać prolongaty.