+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zasady korzystania ze zbiorów

Z czytelni biblioteki mogą korzystać osoby zainteresowane zbiorami biblioteki oraz polskimi normami. Wypożyczeń mogą dokonywać wyłącznie pracownicy Instytutu oraz studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej.

REGULAMIN BIBLIOTEKI TECHNICZNEJ ŁUKASIEWICZ – GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

 

Z czytelni biblioteki mogą korzystać osoby zainteresowane zbiorami biblioteki oraz polskimi normami. Wypożyczeń mogą dokonywać wyłącznie pracownicy Instytutu oraz studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej.

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać:
  • pracownicy Instytutu,
  • studenci i uczniowie szkół średnich
  • osoby zainteresowane specjalnością Instytutu lub publikacjami normalizacyjnymi
 2. Biblioteka czynna jest codziennie, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:30
 3. Czytelnicy mogą korzystać z :
  • wypożyczalni
  • czytelni
  • wypożyczeń międzybibliotecznych.

Czytelnia

 1. w czytelni można korzystać:
  • z czasopism,
  • książek
  • z Polskich Norm

Wypożyczalnia

 1. Wypożyczeń mogą dokonywać wyłącznie pracownicy Instytutu oraz studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
 2. Czytelnik wypożycza wydawnictwa osobiście i jest za nie odpowiedzialny.
 3. Nie wypożycza się wydawnictw ciągłych (czasopism) z zakresu spawalnictwa oraz norm, można z nich skorzystać na miejscu w czytelni.
 4. Nie wypożycza się wydawnictw należących do księgozbioru czytelni oraz wydawnictw wyłączonych na podstawie innych zarządzeń.
 5. Czasopisma o tematyce komputerowej i inne (oprócz spawalniczych) wypożycza się tylko na czas określony do 2 tygodni. Wyjątek stanowią specjalistyczne czasopisma zamawiane dla konkretnych odbiorców-pracowników Instytutu, gdzie termin zwrotu tych czasopism upływa po roku czasu.
 6. Wydawnictwa zwarte (książki) pracownicy Instytutu mogą wypożyczać na okres 1 roku, studenci na okres 1 m-ca, z możliwością prolongaty.
 7. Po upływie wymienionych terminów wypożyczeń czytelnik zobowiązany jest do zwrócenia wydawnictwa lub jego przedłużenia.
 8. Biblioteka może ze względów służbowych zażądać zwrotu wydawnictwa przed upływem wyznaczonego terminu.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wydawnictwa czytelnik zwraca inny egzemplarz tego samego wydania lub płaci karę w wysokości:
  • wydania do roku 1994 w kwocie ustalanej wg merytorycznej wartości książki
  • wydania od roku 1995 w kwocie ich trzykrotnej wartości zakupu.
 10. Pracownicy Instytutu mają możliwość korzystania z materiałów innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Przepisy końcowe

 1. Czytelnicy, którzy udają się na urlop bezpłatny lub wyjeżdżają służbowo na dłuższy okres czasu (powyżej 6 miesięcy), powinni zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone wydawnictwa.
 2. Czytelnicy, którzy nie przestrzegają przepisów regulaminu, mogą być czasowo lub na stałe pozbawieni prawa korzystania z usług biblioteki.