+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Bolesław Kurpisz - Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (TIG)

Podręcznik dla spawaczy i instruktorów

Wydawnictwo KaBe, Krosno 2016 r


Książka przeznaczona jest dla uczestników kursów spawania oraz dla spawaczy i instruktorów spawania chcących ugruntować posiadaną wiedzę spawalniczą. Poświęcona została łukowemu spawaniu elektrodą wolframową w osłonie gazu (metodą TIG) w zakresie wiedzy technicznej potrzebnej spawaczom prowadzącym spawanie tą metodą. Książka obejmuje jednak tylko część tej wiedzy, która związana jest z technologią i techniką spawania metodą TIG, zagdnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia i kwalifikowania spawaczy TIG.