+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Bolesław Kurpisz - Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazów {MAG/MIG}

Podręcznik dla spawaczy i instruktorów

Wydawnictwo "KaBe", Krosno, 2015 


Książka zawiera szczegółowe wiadomości wymagane od spawaczy metodami MIG/MAG. 

W zakresie niezbędnym spawaczom tymi metodami podano wiadomości z metaloznawstwa, podstaw elektrotechniki, a także omówiono sposoby oceny jakości złączy spawanych oraz zasady bezpieczeństwa i higieny przy pracach spawalniczych. Przedstawiono też system szkolenia spawaczy w Polsce i ich kwalifikowania. 

Adresatami książki są kandydaci na spawaczy, instruktorzy w ośrodkach szkoleniowych oraz inne osoby związane zawodowo z działalnością, w której występują procesy spawalnicze.