+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Jacek Słania, Krzysztof Staniszewski - Próba łamania złączy spawanych. Atlas przełomów

Agenda Wydawnicza SIMP. Redakcja Przegląd Spawalnictwa, Warszawa, 2014


W niniejszej publikacji omówiono próbę łamania złączy spawanych prowadzoną zgodnie z PN-EN 1320.

Przedstawiono wymagania dotyczące przygotowania próbek do próby łamania oraz jej realizację. Omówiono ocenę przełomów złączy spawanych po próbie łamania.

Podstawową część książki stanowi zestawienie zdjęć stu przełomów złączy po próbie łamania spoin wykonanych metodami:

spawania elektrycznego elektrodą otuloną MMA (111),

spawania elektrycznego elektrodą topliwą MAG (135),

spawanie elektrycznego elektrodą nietopliwą TIG (141).

Na zdjęciach przełomów zaznaczono niezgodności spawalnicze i wady spawalnicze ujawnione w próbie łamania. Dla każdego przełomu przeprowadzono ocenę wraz z opisaniem niezgodności spawalniczych oraz zakwalifikowaniem ich do odpowiednich poziomów jakości zgodnie z PN-EN ISO 5817.