+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Jacek Słania - Plany spawania. Teoria i praktyka

Wydanie drugie rozszerzone

Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa, 2015


Wydanie rozszerzono o pięć nowych podrozdziałów przykładowych planów spawania.

W książce przedstawiono kilkanaście przykładów planów spawania opracowanych w przemyśle dla omawianych konstrukcji i elementów konstrukcyjnych wykonanych wg tych planów. Ze względu na brak wytycznych co do formy, plany spawania różnią się między sobą formą i zakresem informacji w nich zawartych. Przykłady te mogą stanowić wytyczne do przygotowania podobnych opracowań przez spawalników-technologów dla realizowanych aktualnie zleceń. Elementy odkształceń i naprężeń własnych konstrukcji, możliwości ich przewidywania oraz skutki występowania powinny być szczególnie istotne przy przygotowaniu projektu.

Książka ta jest pierwszym opracowaniem ujmującym w tak szeroki sposób zagadnienie przygotowania planów spawania.