+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Jacek Słania - Szybkość stygnięcia a objętość względna ferrytu wysokochromowego w spoinach stali austenitycznych chromowo - niklowych odpornych na korozję

(Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej) Gliwice, 2005 - Praca habilitacyjna

Streszczenie:

Praca w sposób syntetyczny obejmuje badania wpływu szybkości stygnięcia spoiny stali chromowo - niklowej na korozję na objętość względem ferrytu wysokochromowego.

Do badań własnych wybrano drut lity i proszkowy typu 23/12. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach spawania. Za pomocą termoelementu W-Re dukonano rejestracji cykli cieplnych spawania dla różnej wartości energii liniowej spawania i różnych warunków odprowadzenia ciepła związanych z grubością łączonych blach. Za pomocą ferrytomierza przeprowadzono pomiar objętości względnej ferrytu w spoinach.

Przeprowadzone badania ujawniły wpływ dwóch przemian fazowych zachodzących w stanie stałym na objętość ferrytu wysokochromowego w temperaturze pokojowej

Wyniki uzyskane w rzeczywistych warunkach spawania potwierdzono stosując analizę termiczną i derywacyjną dla odlewów wykonanych z metalu spoiny.

Weryfikację wyników pomiarów objętości względnej ferrytu wykonanych przy zastosowaniu ferrytomierza przeprowadzono za pomocą badań metalograficznych.

Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano równanie Jahnsona - Mehla-Avramiego dla objętości względnej ferrytu, wyznaczono energię aktywacji dyfuzji współczynnika dyfuzji oraz przemieszczania się granicy faz.

Badania przeprowadzone z wykorzystaniem symulatora cykli cieplno - odkształceniowych potwierdziły wyniki uzyskane w rzeczywistych warunkach spawania.

A.Ja. Iscenko, T.M. Labur, V.N. Bernadskij, O.K. Makoveckaja - "Aljuminij i ego splavy v svarnych sovremennych konstrukcjach"
Kiev: Ekotechnologija, 2006