+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Jerzy Nowacki: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną

Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2005


Rosnące zapotrzebowanie na niekonwencjonalne materiały o unikatowych właściwościach, których nie mają tradycyjne tworzywa konstrukcyjne, jest bezpośrednią przyczyną dynamicznego rozwoju metalurgii proszków. Współczesny stan podstawowej wiedzy na temat spieków metali i spiekanych kompozytów z osnową metaliczną można znaleźć w niniejszym opracowaniu.

Autor książki prof. hab. inż. Jerzy Nowacki jest profesorem zwyczajnym Politechniki Szczecińskiej. Obecnie kieruje Zakładem Spawalnictwa tej uczelni. Specjalizuje się w problematyce kształtowania struktury i właściwości warstwy wierzchniej, procesów spiekania, procesów spajania tworzyw konstrukcyjnych oraz budowy i właściwości odpornych na ścieranie kompozytów wytwarzanych metodami metalurgii proszków.