+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc - Konstrukcje spawane: połączenia

Wydanie 3

Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2006


W książce w sposób nowatorski przedstawiono całość technologicznych i konstrukcyjnych zagadnień dotyczących wytwarzania i projektowania połączeń spawanych. Uwzględniono przy tym najnowsze normy, będące tłumaczeniami norm EN. Zamieszczono bardzo wiele przykładów rozwiązań połączeń spawanych, co znakomicie ułatwia zrozumienie tekstu, ale przede wszystkim może być pomocne w projektowaniu różnych konstrukcji. Przedstawiono charakterystyki i zasady doboru stali na konstrukcje spawane oraz metody spawania. Omówiono materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych, pękanie konstrukcji, odkształcenia i naprężenia spawalnicze, zasady projektowania, wymiarowania, obliczania oraz kontroli jakości połączeń spawanych. Przedstawiono charakterystyki typowych elementów konstrukcji budowlanych, maszynowych, naczyń ciśnieniowych, dźwignic.

Jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych wyższych uczelni technicznych. Będzie też bardzo pożyteczną pozycją w bibliotece projektanta i wykonawcy stalowych konstrukcji spawanych