+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Leon Mistur, Janusz Czuchryj: Metody spawania oraz sposoby oceny jakości złączy spawanych

Krosno: KaBe, 2005


W książce zostały przedstawione stosowane metody spawania oraz oceny jakości złączy spawanych. Przy omawianiu poszczególnych metod spawania omówiono też zalecane warunki technologiczno-operacyjne na podstawie publikacji krajowych i zagranicznych.

W książce scharakteryzowano także wybrane niezgodności spawalnicze, podano przyczyny ich powstawania oraz omówiono podstawowe, stosowane powszechnie w praktyce przemysłowej, metody zarówno badań nieniszczących, jak i niszczących złączy spawanych.